>>>>>  موارد عنوان شده  زیر به شما کمک می کند تا بهترین سالن آرایش را انتخاب نمایید  <<<<<

·        مسحور تبلیغات پر زرق و برق سالنها نشوید.

تبلیغات نقش موثری در رونق بازار کار هر مجموعه ای دارد در دنیای پیشرفته امروزی بیشتر بنگاههای اقتصادی با روشهای علمی سعی در جذب مشتریان خود دارند. آرایشگاهها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و سعی دارند تا با تبلیغات موثر نسبت به جذب مشتری اقدام نمایند. آنچه باید مورد توجه و نظر مشتریان قرار گیرد تطابق آنچه تبلیغ شده است با ماهیت واقعی مجموعه است. سعی کنید هزینه عروسی خود را مدیریت نمایید و مسحور تبلیغات پر زرق و برق نشوید.

·        دکوراسیون زیبا تضمین آسایش خاطر شما نخواهد بود.

با توجه به رشد قارچ گونه آرایشگاهها عملا انتخاب با دشواریهایی مواجه است و برخی سالنها با ایجاد دکوراسیون جذاب کاستیهای عملکرد خود را پنهان می نمایند و عملا نوعروسان را محو فضای سالن می نمایند این در حالیست که در روز عروسی ، نوعروس از کار انجام شده رضایت نخواهد داشت ویکی از بهترین روزهای زندگی خود را با آزردگی خاطر آغاز خواهد نمود. لطفا در ارزیابی سالنها محو دکوراسیون و ظاهر مجموعه ها نشوید.

·        سالن چه تعداد پذیرش عروس در یک روز دارد.

روز عروسی برای نوعروسان عموما با استرس همراه است به همین دلیل شلوغ بودن محیط و حضور تعداد زیاد مشتری و عروس در روز عروسی می تواند استرس موجود را فزون نماید همچنین با توجه به اینکه میکاپ کار و شینیون کار باید در مدت زمان کوتاه تعداد بیشتری عروس را حاضر نماید زمان محدودتری را برای عروس در نظر می گیرد که گاها باعث افت کیفیت کار خواهد شد. سالنهایی که محدودیت در پذیرش تعداد عروس دارند تعهد بیشتری نسبت به عملکرد خود دارند.

·        گران قیمت بودن دلیلی بر کیفیت کار نیست.

بسیاری گمان می برند هر چقدر بیشتر هزینه نمایند با رضایت بیشتری از سالن خارج می شوند اما توجه داشته باشید گران بودن دلیل بر کیفیت نیست و همچنین قیمت معقول و منطقی دلیل بر بی کیفیت بودن نیست. برخی سالنها قیمتهای بالایی را به مشتری پیشنهاد می نمایند ولی پس از اینکه متوجه می شوند مشتری از قیمتها و کیفیتها مطلع است قیمت خود را به شدت کاهش می دهند و سعی می نمایند تا مشتری را جذب نمایند . دقت نمایید اینگونه سالنها چندان قابل اطمینان نیستند و منافع خود را به رضایت مشتری ترجیح می دهند.

·        برخورد پرسنل و مدیریت را ارزیابی نمایید.

قبل از عقد قرارداد برخورد و رفتار پرسنل و عوامل محیطی همچنین جو حاکم بر سالن را ارزیابی نمایید. در روز عروسی شما نیاز به عزیزانی دارید که با شما همفکری نمایند و در انجام امور شما را کمک نمایند. روی گشاده، محیط آرام و پرسنل مودب و شایسته پارامترهای مهمی برای عروس خانم در اننتخاب سالن آرایش می باشد.

·        چقدربه نظرات و خواسته های شما اهمیت می دهند.

نظر به اینکه سبک آرایش کاملا سلیقه ایست سالن باید نظرات عروس خانم را مورد توجه قرار دهد و بر اساس آن عمل نماید برخی سالنها به عروس اجازه اظهار نظر نمی دهند و در هنگام آرایش عروس ، میکاپ کار و شینیون کار مطابق نظر شخصی خود اقدام به آرایش عروس می نمایند به هنگام مذاکره قبل از انعقاد قرارداد با کنجکاوی خاص میزان انعطاف پذیری پرسنل و مدیریت را بررسی نمایید.